Regulamin serwisu

Definicje użyte w regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. System - system internetowy istniejący pod aktualnym adresem internetowym
 3. Użytkownik - każda osoba zarejestrowana w Systemie
 4. Użytkownik niezarejestrowany- każda osoba wyświetlająca witrynę Systemu

REGULAMIN

 1. System jest własnością firmy Emulation.pl, NIP 5472072191.
 2. Korzystanie z systemu jest darmowe.
 3. System służy do prezentowania rankingów stron internetowych. Rankingi tworzone są przez użytkowników poprzez oddawanie głosów dodatnich bądź ujemnych (możliwość oddawania głosów przez użytkowników niezarejestrowanych jak i zarejestrowanych) i komentarzy (przez Użytkowników zarejestrowanych) na konkretne strony internetowe.
 4. Użytkownik może oddać głos jeden raz na jedną pozycję rankingu.
 5. Zabrania się dodawania treści nielegalnych, obraźliwych, niezgodnych z prawdą.
 6. System nie bierze odpowiedzialności za Strony znajdujące się w rankingach - należą one do właścicieli Stron.
 7. Zabrania się wykorzystywania Systemu do wyrządzania szkód osobom trzecim.
 8. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Systemie, aby zamknąć swoje konto należy skontaktować się pod adres seosolutions@i4a.pl w sprawie zamknięcia konta.
 9. Użytkownik może zostać usunięty z Systemu w przypadku łamania regulaminu. System zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Systemu bez podania przyczyny.
 10. System zastrzega sobie prawo do usunięcia stron z Rankingu bez podania przyczyny.
 11. Rejestrując się w Systemie Użytkownik akceptuje Regulamin.
 12. System zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15-06-2021